LTI

3ip_revisely2.png

3ipunt participa en la integració i certificació de Revisely amb LTI 1.3 i LTI Advantage

Estem molt orgullosos d’anunciar que l’eina Revisely ha obtingut la certificació en LTI 1.3 per IMS Global Consortium.

3ipunt ha participat en la integració i certificació de Revisely amb LTI 1.3 i LTI Advantage. Com ja sabeu, LTI 1.3 és l’estàndard que permet la integració segura d’aplicacions en qualsevol LMS, així com el retorn de notes i obtenir els usuaris de l’aula.

llegir més
Tresipunt3ipunt participa en la integració i certificació de Revisely amb LTI 1.3 i LTI Advantage