Moodle

3ip_moodle4_5.png

Road to Moodle 4.0

Es van presentar les principals característiques del Moodle 4.0, es va analitzar l’impacte que tindrà sobre les plataformes a les universitats i les estratègies a seguir per fer les actualitzacions des de versions anteriors.

llegir més
TresipuntRoad to Moodle 4.0

Accessibilitat dels continguts a Moodle

Moodle 3.11 incorpora la versió inicial del Kit d’Accessibilitat de Brickfield al core de Moodle. El Kit d’Accessibilitat és una integració certificada de Moodle que permet, tant a docents com administradors que creïn cursos i activitats a Moodle, disposar d’eines per a comprovar l’accessibilitat dels seus cursos.

llegir més
TresipuntAccessibilitat dels continguts a Moodle

Bones pràctiques per qualificar a Moodle

Expliquen les activitats susceptibles de ser qualificades, la utilització de la rúbrica per a qualificar, diferents maneres de donar feedback entre els estudiants i la possibilitat de modificar ràpidament les qualificacions, entre altres consells.

llegir més
TresipuntBones pràctiques per qualificar a Moodle
mockup_3ipunt_01.png

Prototip del Pla de Digitalització Democràtica de l’Educació de Xnet

Juntament amb Xnet, van presentar el prototip del Pla de Digitalització Democràtica de l’Educació impulsat amb l’ajuda financera de l’Ajuntament de Barcelona amb l’objectiu de promocionar la digitalització democràtica dels centres educatius sota el paraigües del programari lliure.

llegir més
TresipuntPrototip del Pla de Digitalització Democràtica de l’Educació de Xnet
fotoblog_alba.png

Èxit en el projecte PENSA (Erasmus +)

La pandèmia ens ha ofert un altre cas d’èxit i ens ha demostrat, una vegada més, que la telecol·laboració, no només és possible entre professionals, sinó que pot crear i construir estructures òptimes per a la innovació.

llegir més
TresipuntÈxit en el projecte PENSA (Erasmus +)
logo-3ipunt_-Safe-Exam-Browser.png

Safe Exam Browser (SEB)

Proctoring és un sistema que compta amb diferents mesures de seguretat, que permeten realitzar proves d’avaluació vigilades a través de l’ús de recursos telemàtics.

llegir més
TresipuntSafe Exam Browser (SEB)