El nostre blog

Estigues al dia de les nostres novetats i notícies!

moodle-herramientas-para-todos-1.jpg

Moodle: una caixa d’eines per a tothom

En les darreres setmanes estem vivint un conjunt de canvis totalment imprevistos. La nova realitat ens obliga a adaptar-nos de forma ràpida i, sovint, poc planificada.

L’àmbit de la formació és un dels que s’ha adaptat més ràpidament ja que disposem d’un gran nombre d’eines tecnològiques que ens permeten fer-ho. Si revisem què s’està fent aquests dies, veiem sovint que s’ha optat per reproduir el model presencial al model no presencial en format de webinar, enregistrament de vídeos, videoconferència… En el mercat hi ha moltes eines que ens poden ajudar a fer-ho.

Introduir la tecnologia en la formació no és una tasca fàcil, especialment si considerem la tecnologia com el suport per a portar a la pràctica l’experiència d’aprenentatge que hem dissenyat i no únicament com l’element que genera aprenentatge. Amb les presses d’aquests setmanes hi ha aspectes que caldria repensar. 

Preguntes essencials

Si hem d’oferir formació en línia, hem de tenir en compte tant a qui va dirigit, quines són les necessitats dels participants, de quins mitjans disposen, en quin context faran el curs (confinats amb criatures no és el mateix que sols o en un despatx) i, la pregunta més important: què han de saber fer quan acabi la formació. Aquesta és la pregunta que ens hauria de guiar per a dissenyar com serà el nostre curs, les activitats que es faran, com serà l’experiència global del participant, com l’acompanyarem, com li facilitarem alternatives per a que pugui assolir els objectius. En definitiva, hem de fer un disseny complet de l’experiència formativa. I, com veieu, hi ha molts aspectes a tenir en compte.

Un altre element important amb el que hem de treballar és l’eina tecnològica que ens ha de donar suport per a fer tot el que hem dissenyat. Correm el risc de centrar l’aprenentatge al voltant d’una eina tecnològica concreta i oblidem el més important: l’aprenentatge. Moodle és una eina molt potent però, com tot, depèn de com l’utilitzem. Els elements més utilitzats de Moodle són els que permeten penjar fitxers, algun vídeo i fer algun qüestionari autocorrectiu simple. Però Moodle ens ofereix molt més. És una caixa amb moltes eines que podem utilitzar de forma diferent. Depenent de com l’utilitzem, tindrem uns resultat o uns altres.

Revisa la teva estratègia de formació

La situació actual ha ajudat a que moltes persones i entitats facin el salt cap al món online, però hem de tenir en compte que aquest pas no s’ha fet en les millors condicions possibles i que, segurament, caldrà revisar les decisions preses en un marc més global per millorar-ho i assentar les millors pràctiques de cara el futur. Que les presses no ens facin fer les coses malament, tenim una oportunitat, aprofitem per revisar i repensar què fem amb la nostra formació. Millorem-la! T’animem a revisar la teva estratègia de formació i veure què pots millorar i optimitzar.

La formació no presencial es caracteritza per moure’s en dos eixos: l’espai i el temps. Està clar que no coincidim en un espai presencial, però sí en un de virtual. Podem coincidir en el mateix moment, pel que la formació serà síncrona. Per exemple, en l’àmbit comunicatiu, les eines que ens ajudaran a treballar de forma síncrona seran els xats, la videoconferència. Si no coincidim, la comunicació serà asíncrona. Eines com la missatgeria o els fòrum ens poden ajudar. Cada una té els seus avantatges i els seus inconvenients.

Com ha de ser la formació

El Disseny Universal de l’Aprenentatge o DUA (UDL en anglès) ens proporciona un conjunt de principis i pautes per a dissenyar l’aprenentatge de manera que puguin ser vàlids per al major nombre possible d’usuaris. Això ens permet dotar de gran flexibilitat el nostre disseny per atendre el màxim de necessitats possibles, ja que no tots els participants comencen des del mateix punt de sortida, ni tenen les mateixes habilitats.

El DUA proporciona flexibilitat en les maneres en què es presenta la informació, així com en la forma en què els alumnes demostren els seus coneixements i habilitats. Redueix les barreres, proporciona adaptacions i desafiaments per a tots els estudiants, inclosos els que puguin tenir alguna discapacitat o limitació per qüestions lingüístiques, per exemple.

Els 3 principis del DUA són:

  • Principi 1: Proporcionar múltiples maneres de representació (el Q de l’aprenentatge)
  • Principi 2: Proporcionar múltiples maneres per a l’acció i l’expressió (el Com de l’aprenentatge)
  • Principi 3: Proporcionar múltiples maneres de comprometre’s (el Per què de l’aprenentatge)

Cada principi té el seu conjunt de pautes per a assolir-lo. Si voleu saber-ne més podeu consultar la pàgina de CAST.

Què ens ofereix Moodle?

Moodle ens proporciona moltes funcionalitats que, en general, les podem agrupar en els següents àmbits:

  • Comunicació
  • Col·laboració
  • Avaluació
  • Proporcionar informació

En general, Moodle ens permet aplicar els principis del DUA mitjançant les eines de què disposa. Treballant amb aquestes eines -i si tenim en compte tot el que hem comentat fins ara- podrem desenvolupar accions formatives que compleixin amb la seva funció i permetin millorar les habilitats i els coneixements dels nostres alumnes de forma òptima. És important establir bons models formatius per a utilitzar-los quan els necessitem. A partir d’ara, els haurem d’aplicar sovint. 

TresipuntMoodle: una caixa d’eines per a tothom
Comparteix aquest post