Gestionar de forma centralitzada, delegar amb facilitat