Qualitat

3iPunt té com a objectiu proporcionar un servei de qualitat que sigui fidel reflex de les expectatives en desenvolupament de xarxes de telecomunicacions de cada client, complint amb tots els requisits, assegurant-li d’aquesta manera la satisfacció total, i per tant l’èxit al llarg termini de la 3iPunt.

Tot això es durà a terme mantenint un respecte absolut pel medi ambient i una cura i rigorositat per a prevenir els riscos laborals, dotant dels recursos necessaris per a això.

El Manual de Qualitat es planteja com una eina eficaç per a aconseguir els anteriors objectius. Per tot això, estableix, declara i assumeix els següents principis:

  1. La qualitat del servei, el respecte pel medi ambient i la seguretat en el treball, és el resultat d’accions planificades i sistemàtiques de PREVENCIÓ, DETECCIÓ, CORRECCIÓ I MILLORA CONTÍNUA en tots els processos de 3iPunt.
  2. Les exigències contractuals, els desitjos i les expectatives dels clients, públics i privats, són l’únic criteri per a establir el patró de qualitat dels nostres serveis.
  3. Cada treballador de 3iPunt, és responsable de la gestió EFICAÇ de la qualitat, el respecte pel medi ambient i el compliment de les normes establertes per a prevenir els accidents en la seva tasca i en la dels altres.
    Els responsables dels processos de 3iPunt han d’IMPULSAR la implantació de la política i els objectius de Qualitat i Medi ambient, comprovant la seva execució mitjançant auditories i fomentant la millora contínua en totes les àrees de 3iPunt
  4. 3iPunt assumeix activament el compromís de complir amb la legislació aplicable en tot moment, incloent-hi la mediambiental, laboral i qualsevol altra aplicable, evitar qualsevol tipus de contaminació que pugui produir-se, i prevenir els danys i la deterioració de la salut.
  5. L’aplicació d’aquesta política exigeix la integració activa de tot l’equip humà de 3iPunt. Per tot això, la Direcció considera prioritàries la MOTIVACIÓ i la FORMACIÓ per a la QUALITAT I MEDI AMBIENT.
  6. 3iPunt es compromet a la millora contínua, a prevenir la contaminació del medi ambient, el compliment de la legislació establerta per a prevenir els accidents en la seva tasca i en la dels altres, i a complir amb els requisits legals i reglamentaris i altres compromisos que 3iPunt subscrigui, voluntaris o de clients, que li siguin aplicable en totes les seves activitats.

Darrera actualització: Desembre 2023

Subscriu-te al nostre butlletí

Subscriu-te al nostre butlletí per estar al dia de les novetats del e-learning, les últimes tendències i saber quin serà el nostre proper esdeveniment, entre d'altres continguts.

Desplaça cap amunt