El nostre blog

Estigues al dia de les nostres novetats i notícies!

Com impartir formació professional online
portada_com impartir formacio professional online

Com impartir formació professional online

Quins centres poden impartir FP online?

Des de l’aprovació de la Llei orgànica 3/2022, del 31 de març, sobre Formació Professional, els centres privats o empreses poden impartir FP a distància o en la modalitat online.

És necessari reunir uns certs requisits que t’explicarem a continuació. Apunta!

Requisits de l’administració per a poder impartir FP online

  • Tenir com a activitat la formació i autorització per a impartir els ensenyaments que sol·licita en la modalitat presencial.
  • Comptar amb un equip de professors competents i amb titulació per a impartir cicles de formació professional.
  • Disposar d’un pla formatiu amb programacions tècniques i didàctiques del temari o assignatures que s’impartiran.
  • Disposar d’una plataforma e-learning on impartir la formació professional.
Requisits d'administració FP

Requisits tècnics per a poder impartir FP a distància

És necessari disposar d’una plataforma de teleformació que permeti cobrir totalment les necessitats formatives (comunicació, interacció, aula virtual, etcètera.) i gestionar els cursos de manera ràpida, fàcil i amb garanties de seguretat.
El contingut elearning ha de ser compatible amb el LMS on es faran els cicles formatius i tenir una àrea d’avaluació on es comprovaran els coneixements adquirits pels alumnes.

Requisits perquè els docents puguin impartir FP a distància

  • El docent ha de ser ciutadà espanyol.
  • Ser major d’edat.
  • Acreditar el seu coneixement i titulació.
  • No patir cap malaltia ni estar afectat per limitació física o psíquica incompatible amb l’acompliment de les funcions corresponents a les de professor d’FP.
  • No haver estat separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les Administracions Públiques, ni trobar-se inhabilitat per a l’exercici de funcions públiques.
  • Acreditar el coneixement de la llengua cooficial de la comunitat autònoma convocant, d’acord amb la seva normativa.
Requisits per a docents FP

Requisits per a impartir FP online per comunitats

Impartir FP online a Catalunya

Per a oferir formació professional a Barcelona, Tarragona i Lleida, és necessari complir amb els requisits relacionats amb la competència professional i amb la competència docent.

Impartir FP online a Galícia

La Xunta de Galícia ofereix un termini obert tot l’any per a l’autorització de centres. Es pot presentar de manera telemàtica o presencial. Cada especialitat formativa té els seus propis requisits.

Impartir FP online en la Comunitat Valenciana

Per a impartir formació professional en la Comunitat Valenciana és necessari que el centre ja estigui en funcionament i que els alumnes no excedeixin de 45.

Igual que a Galícia, la presentació de la sol·licitud està oberta tot l’any.

Impartir FP online a Extremadura

A les províncies de Càceres i Badajoz es pot impartir FP a distància amb registre públic, sol·licitant l’acreditació de centres de formació adscrit al SEXPE.

Impartir FP a distància a Castella i Lleó

L’autorització als mòduls professionals es podrà sol·licitar amb una antelació mínima d’1 o 2 mesos de l’inici de les activitats lectives del mòdul, depenent de si es compta o no amb recursos propis.

Impartir FP online a Castella La Manxa

Si es vol impartir una especialitat formativa d’un Certificat de Professionalitat hauré d’acreditar l’especialitat en el Registre Estatal d’Entitats de formació.

El termini de presentació de la sol·licitud d’acreditació estarà obert tot l’any.

Impartir Formació Professional online en la comunitat de Madrid

El centre que desitgi impartir FP online a Madrid haurà de disposar d’un professor o tutor per cada 90 alumnes. En el cas d’ampliació del nombre d’estudiants, s’haurà d’acreditar la disponibilitat d’espais adequats addicionals.

Impartir FP online a Andalusia

Els terminis de sol·licitud a Andalusia per a oferir FP a distància finalitza el 31 de desembre de cada any.

L’autorització s’aplicarà de manera progressiva, on el primer any d’implantació només aplicarà a les matèries que componen el primer curs o nivell de l’ensenyament autoritzat.

¡Comparte este post!

Subscriu-te al nostre butlletí

Subscriu-te al nostre butlletí per estar al dia de les novetats del e-learning, les últimes tendències i saber quin serà el nostre proper esdeveniment, entre d'altres continguts.

Desplaça cap amunt