El nostre blog

Estigues al dia de les nostres novetats i notícies!

Diccionari E-learning: 40 termes que has de conèixer
40 termes

Diccionari E-learning: 40 termes que has de conèixer

En els entorns de la formació online ens trobem amb molts termes que no coneixem si no ens hem endinsat en aquest món de l’aprenentatge en línia. Però segurament has sentit a parlar d’ells algun cop.

Resumim el diccionari e-learning en 40 termes.

Què és un diccionari d’e-learning?

Entenem com a diccionari d’elearning a la guia o document amb els diferents termes i definicions emprades en la formació en línia. Amb aquesta guia, l’alumne podrà consultar tots els seus dubtes i aprendre les diferents definicions.

Aquest tipus de diccionaris és molt pràctic en els cursos en línia, ja que podem adjuntar-los com a glossari en plataformes Moodle i l’alumne pot consultar-lo cada vegada que es trobi amb algun terme que desconeix. Igualment, també es poden col·locar a les plataformes elearning com a guies de campus, d’aquesta manera garantim que a més de que l’alumne adquireixi les competències de cursos en línia, també està adquirint les competències digitals.

Diccionari amb termes d’elearning

Els 40 termes més utilitzats en teleformació i ordenats per ordre alfabètic:

Diccionari eLearning

1. Accessibilitat:

Possibilitat d’accés a un determinat recurs, sigui quines siguin les circumstàncies i característiques personals dels equips informàtics utilitzats.

2. Activitats d’aprenentatge

Tots aquells exercicis i tasques que l’usuari duu a terme amb la finalitat d’avançar, millorar i aconseguir els objectius del procés d’aprenentatge. En funció del contingut, hi haurà vegades que serà més encertada la realització d’activitats de caràcter teòric, i altres en les quals s’optarà pel caràcter pràctic. Algunes de les activitats que han de proposar-se com potencialment efectives són “veritable o fals”, “tipus test”, “resposta múltiple”, “relacionar”, “completar”, “completar amb opcions”, etc.

3. Aprenentatge experiencial

L’aprenentatge experiencial, comunament conegut com a x-learning, és aquell procés mitjançant el qual l’alumne aprèn i desenvolupa capacitats a través de l’experiència. Aquestes experiències han d’estar ben estructurades en funció dels objectius formatius que es vulguin aconseguir i del perfil de l’alumne. Nombrosos estudis demostren que l’aprenentatge és més eficaç quan es duu a terme a través de l’experiència i el descobriment.

4. Aprenentatge actiu

Aprenentatge basat en el desenvolupament d’habilitats. L’alumne s’involucra en el procés d’ensenyament-aprenentatge.

5. Aprenentatge asíncron

És aquell aprenentatge on la comunicació entre els participants es produeix encara que no estiguin connectats al mateix temps.

6. Aula virtual

Espai en el qual està disponible tot el material, recursos i eines necessàries per al desenvolupament de l’acció formativa.

7. Blended learning

Modalitat de formació en la qual es combina la part presencial amb la part e-learning.

8. Campus virtual:

Espai en el qual està disponible tot el material, recursos i eines necessàries per al desenvolupament de l’acció formativa.

9. CMS

Sistema de gestió de continguts com pot ser l’eina WordPress.

10. Disseny instruccional

És la creació dels materials d’aprenentatge perquè les persones el puguin consumir des d’una perspectiva pedagògica. L’objectiu és transformar la formació tradicional en una més dinàmica.

11. Digitalització de continguts formatius

Procés mitjançant el qual una empresa, institució o organització realitza la transformació digital dels seus continguts per a proporcionar una experiència interactiva adaptada a les necessitats i demandes dels usuaris. Els continguts digitalitzats poden anar des de la transformació de continguts formatius físics, fins a la digitalització de diferents documents relacionats amb diferents processos de treball.

12. Elearning

Modalitat de formació online, a través de plataformes i internet. L’alumne és el centre de la formació, en haver d’autogestionar el seu aprenentatge, amb ajuda de tutors i companys.

13. Evaluació

És un procés continu i personalitzat dins del procés-ensenyament per a conèixer l’evolució de l’alumne durant l’acció formativa.

14. Exelearning

A través d’aquesta eina podem crear diferents elements multimèdia i afegir múltiples activitats amb les quals reforçar el procés d’aprenentatge. Amb aquesta eina podrem crear activitats interactives senzilles com preguntes tipus test, exercicis de veritable/fals, d’associació, espais en blanc, preguntes de selecció múltiple, vídeos interactius, llistes desordenades.

15. Feedback

Quan rep retroalimentació, és a dir, si l’alumne fa una activitat i en la correcció se li indica el perquè és correcte o incorrecte.

16. Formació asíncrona

Són les experiències d’e-learning en les quals la interacció entre el professor i els alumnes passen en diferents moments. Tot allò que no inclou canals de comunicació com a xat, videoconferència, webinar.

17. Formació síncrona

L’aprenentatge síncron és un esdeveniment dirigit en temps real pel professor. Tant l’alumne com el tutor inicien les sessions alhora i en aquesta mena de formació si existeixen xats, videoconferències, “aixecar la mà”.

18. Gamificació

La gamificación de continguts és l’aplicació de tècniques i dinàmiques pròpies dels jocs a altres camps com l’educatiu, i en aquest cas es vol fomentar el “Aprendre de manera divertida” amb la finalitat d’aconseguir millors resultats.

19. Eina d’autor

Una eina d’autor és un programa que permet la creació de contingut digital, des de documents simples fins a cursos complets, a través de la combinació elements multimedia: text, vídeo, imatges, entre altres.

20. LMS

Software que permet realitzar formació en línia proporcionant totes les eines necessàries per a fer classe, ja sigui allotjant continguts, comunicar-se amb els alumnes, administrar cursos i convocatòries, entre moltes altres funcions.

21. Machine learning

També conegut com a aprenentatge automàtic, és una disciplina derivada de la intel·ligència artificial. És un sistema que utilitza algoritmes per a analitzar dades d’elevada complexitat entre grans volums d’informació. Això ens permet determinar diferents comportaments i prendre decisions orientant-nos a millors resultats. Amb això, s’aconsegueix eliminar la intervenció humana, millorant així l’eficàcia en els processos.

22. MEC

El MEC (Moodle Educator Certification) o la certificació d’educador de Moodle. Aquest programa de certificació d’educadors de Moodle està dissenyat per millorar les teves habilitats d’ensenyament en línia i et posa en el camí correcte per avançar en la teva carrera amb credencials que demostren el teu aprenentatge en línia i les teves habilitats digitals.

23. Microlearning

El microlearning és una metodologia d’ensenyament-aprenentatge enfocada en el disseny de continguts formatius estructurats en petites porcions o píndoles formatives. El microaprenentatge s’ha vist impulsat gràcies a tres factors: l’augment de la connectivitat mòbil, l’adaptació responsive dels continguts a versions mòbils i l’auge de la demanda de continguts audiovisuals de durada reduïda.

24. Mobile learning

Quan parlem d’aquest terme ens referim a una alternativa dins de l’e-learning que permet aprendre mitjançant els dispositius mòbils. Es desenvolupen diferents activitats vinculades al procés d’ensenyament-aprenentatge i, a més, és accessible a tots els recursos de la formació. Així s’aconsegueix una interacció immediata entre l’usuari i els continguts formatius. Es parla de Mobile Learning quan la formació s’ha dissenyat específicament per a ser consumida en un telèfon o en una tauleta.

25. Moodle

La plataforma Moodle és un sistema d’ensenyament dissenyat per a crear i gestionar espais d’aprenentatge en línia adaptats a les necessitats de professors, estudiants i administradors. Una solució de codi obert personalitzable per als projectes elearning.

26. MOOC

Cursos oberts i gratuïts, en els quals qualsevol persona pot matricular-se, sense límit d’inscripcions i que es desenvolupen de manera en línia.

27. M-learning

Modalitat en la qual l’accés a l’acció formativa es realitza a través de dispositius mòbils.

28. Navegació

Recórrer l’espai virtual.

29. Objectiu d’aprenentatge

Competència que ha d’aconseguir l’alumne en el procés d’ensenyament-aprenentatge.

30. Open Source

Codi de programació facilitat pels programadors i lliure de drets, és utilitzat per diferents programes informàtics, en elearning Moodle seria el més destacable.

31. Píndola formativa

Fa referència al contingut concís i independent que es dóna en petites dosis. Les píndoles es poden utilitzar per a explicar processos d’una forma concreta, per a explicar uns certs conceptes bàsics, o bé, poden formar part d’un curs més extens i emprar-se com a recurs formatiu. L’alumne no pot invertir més de 5-10 minuts a consumir-la.

32. Plataforma elearning

És l’aplicació informàtica que està instal·lada en un servidor, permetent que, una vegada l’alumnat accedeixi a aquesta, disposi de tots els recursos i eines necessàries per a gestionar el procés d’ensenyament-aprenentatge.

33. Podcast educatiu

És un recurs audiovisual que implica l’existència d’un àudio amb continguts educatius. El contingut és creat a partir d’un disseny i planificació instruccional, que es combina amb un guió sobre el qual es produirà cada podcast. En la seva producció hi ha tres apartats fonamentals: elaboració d’un guió, enregistrament del podcast i l’edició final.

34. Responsive design

Adaptabilitat d’un lloc web als diferents dispositius, mòbil, tauleta, PC, etc.

35. SCORM:

Model Referenciat d’Objectes de Contingut Compartibles (Shareable Content Object Reference Model) es tracta de l’estàndard utilitzat per a la creació d’objectes d’aprenentatge estructurats, que són compatibles i poden ser reutilitzats en diverses plataformes de gestió de l’aprenentatge. Els paquets SCORM poden ser compartits o comprats i pujats com una activitat de Moodle. Com a docent, pots crear paquets SCORM utilitzant programari propi o lliure.

36. Story board

Seqüència d’il·lustracions per a entendre una història, previsualizar una animació o planificar l’estructura d’una pel·lícula.

37. Social learning (Aprenentatge social)

Es basa a aprendre observant, imitant i prenent com a referència els comportaments d’altres persones.

38. Soft Skills

Petites habilitats o habilitats toves que ajuden les persones a encaixar i funcionar millor en el seu entorn de treball. Aquestes poden ser, portar les xarxes socials i més.

39. Transformació digital

Es defineix com la labor d’aplicar noves eines i formats digitals al desenvolupament de processos, productes i actius, amb l’objectiu d’optimitzar cadascun dels recursos dels quals disposen les empreses i els seus equips.

40. Usabilitat

Correcte funcionament de tots els elements multimèdia conformen la USABILITAT del contingut.

¡Comparte este post!

Subscriu-te al nostre butlletí

Subscriu-te al nostre butlletí per estar al dia de les novetats del e-learning, les últimes tendències i saber quin serà el nostre proper esdeveniment, entre d'altres continguts.

Desplaça cap amunt